Ngày 20 tháng 1 năm 2019, Qũy Từ Thiện Từ Tâm phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tổ chức chương trình Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân tại nhà và đã tập huấn kỹ năng chăm sóc cho người nhà bệnh nhân 50 hộ gia đình thuộc 2 xã và tặng quà Tết. Xin ấn vào hình đọc tiếp.

   hd2