Ngày 14, tháng 01 vừa qua tại Hội Chợ Tết Toronto, QTTTT đã triễm lãm hoa, dạy cắm hoa và cho mọi người làm một ấm hoa, với giá $5, để tặng người thân. Tô màu miễn phí và qùa cho các em nhỏ. Tất cã tiền lời dùng để tặng người nghèo tại Việt Nam ăn Tết. Cám ơn thân hữu và đồng hương đã đến ủng hộ. Xin ấn vào hình ở dưới để xem hình ảnh.