Chương Trình Phát Thưởng Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo Học Giỏi

Nhằm giúp đở các em học sinh nghèo có thêm phương tiện đến trường một cách dể dàng hơn, QTTTT đã quyết định trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo học giỏi tại các trường trung học.  Buổi phát thưởng xe đạp cho 5 trường sẽ được bắt đầu vào tháng 2, 2012.  Những chương trình sau sẽ được bổ túc sau.

Chương Trình Phát Thưởng Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo Học Giỏi – tháng 2,  2012

Trong tháng 2, 2012 vừa qua, QTTTT đã phát 22 chiếc xe đạp tại 5 trường có các em học sinh nghèo học giỏi và thiếu phương tiện đến trường.  Cũng trong dịp bà Trần Thị Tám về Việt Nam, các anh chị em trong QTTT tại miền Trung đã cùng bà Tám làm việc trong 3 ngày.  Xin xem bài Tường Thuật Chuyến Đi Của bà Tám (phần II).

Đây là một chương trình QTTTT sẽ làm hằng năm nhằm tạo cơ hội khuyến khích các em cố gắng chăm chỉ học tập và cũng giúp các em có phương tiện đến trường một cách dể dàng hơn.  Xin xem danh sách và những lời cãm tạ.

Chương Trình Phát Thưởng Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo Học Giỏi – tháng 6,  2012

Đợt phát thưởng xe đạp lấn thứ II sẽ vào cuối tháng 6, 2012 (cũng là cuối niên khóa 2011-2012).  Tài trợ của lần phát thưởng xe đạp này từ tiền còn dư thặng của Quỹ Khuyến Học 2011-2012.  Khoảng 20 chiếc xe đạp sẽ được trao thưởng cho các em học xinh nghèo học giỏi trong lần thứ II.

Một món qùa nhỏ từ quý vị là một món qùa vô cùng quý báu và ngoài niềm mơ ước với các em khi các em phải đi bộ 5-7 cây số tới trường và chỉ có duy nhất một bộ đồ để đi học.

Xin liên lạc với chúng tôi tại 905-858-9965 hoặc infor@tutamfoundation.org nếu quý vị hoặc con em của quý vi muốn tặng một chiếc xe đạp ($75 cad) cho các bạn cùng lứa vô cùng thiếu thốn tại quê nhà.