Trong buổi gây quỹ vào ngày 4 tháng 6, 2011 tại Toronto, nhờ sự nhiệt tình ủng hộ của các mạnh thường quân và quí thân hữu,  Quỹ Từ Thiện Từ Tâm đã nhận được tổng số tiền là $4300 cdn ((xin coi danh sách)). Đại diện QTTTT, chị Thanh Tâm đã đem toàn bộ số tiền này về Việt Nam phối hợp với các anh chị em Từ Tâm tại địa phương để thăm viếng các trại mồ côi, viện người mù và viện người già bị bỏ rơi tại Sài Gòn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, và Đà Nẵng.

Xin ấn vào đây để xem những hình ảnh của chuyến thăm viếng Trường Khuyết Tật Thanh Tâm do Linh Mục Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh phụ trách tại Cần Giờ, Sài Gòn vào ngày 2 tháng 7 năm 2011.  Xin xem video Sài Gòn, July 2011 và tại trường khuyết tật Thanh Tâm III

Xin ấn vào đây để xem những hình ảnh của chuyến thăm viếng, tặng qùa và tiền cho các cụ già bị bỏ rơi tại Chùa Lâm Quang tại Sài Gòn vào ngày 3 tháng 7 năm 2011.

Xin ấn vào đây để xem những hình ảnh của chuyến thăm viếng, tặng qùa và tiền tại Hội Người Mù Quảng Ngãi. vào ngày 14 tháng 7 năm 2011.

Xin ấn vào đây để xem những  hình ảnh của chuyến thăm viếng, tặng qùa và tiền tại các viện mồ côi và viện người già ở Quãng Nam và Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 7 năm 2011.