Vào Thứ 7 tuần qua (14/12/2020), QTTTT phối hợp Hội CTĐ huyện Đức Phổ thăm viếng hơn 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nan y, trẻ em mồ côi, người già neo đơn. Trong chuyến đi đoàn có mời một chuyên gia điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân thuộc bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi cùng đi. Sáng ngày mai Chủ Nhật, ngày 22/12/2019, đoàn lại tiếp tục đi đến một huyện khác để tiếp tục thực hiện chương trình. Xin ấn vào hình để xem tiếp.