Vào tháng 3, 2015 vừa qua, chị Mai cùng gia đình về Việt Nam và có đến thăm viếng 3 nơi tại miền Nam: 1/ Cơ sở trẻ em tàn tật Thiện Phước, 2/ Cơ sở nuôi người già chùa Diệu Pháp 3/ chùa Kỳ Quang II. Xin cám ơn các quý vị mạnh thường quân đã ủng hộ. Một 100% tiền của quý vị đã đến tay các em, các bác. Xin ấn vào hình ở dưới: