Nhân dịp bà Tám về thăm quê, thăm viếng và tặng quà đến 60 gia đình nghèo ở nhiều nơi hẻo lánh trong 3 ngày liền. Ấn vào hình xem phần 1 và phần 2.

   B1