Trong tháng 8 và tháng 9 này, chị Thanh về Việt Nam và đại diện Quỹ Từ Thiện Từ Tâm đi thăm viếng và phát quà cho các em ở các Viện trẽ em tàn tật, mồ côi, và các bác ở các viện dưỡng lão. Xin ấn vào hình để xem hình ảnh viếng thăm các Viện trẽ em tàn tật, mồ côi và các gia đình trong Chương Trình $15 cad/ tháng của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm.  Xin ấn vào hình 1 để xem Phần I -tại Quãng Ngãi và hình 2 để xem Phần II -tại Quãng Nam.

     Thanh Visit VN Aug   Thanh Tai Quang Nam