Vào tháng 11, 2013 vừa qua, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm đã đại diện các mạnh thường quân trao tặng 20 chiếc xe đạp Từ Tâm tới các em học sinh trung học và tiểu học nghèo, có hạnh kiễm và học giỏi. Tuy mỗi chiếc xe đạp chỉ là $75 đô, một món qùa rất lớn về phương tiện, vật chất và tinh thần cho các em. Xin ấn vào hình để xem bài tường trình và những đoạn thư cảm ơn của các em đến các mạnh thường quân: (C T)