Tin Mới: Xin ấn vào Hình, VideoTường Trình thăm viếng tại miền Nam. Xin ấn vào hình và tường trình thăm viếng Miền Trung ở dưới. Xin cảm ơn các vị đã đóng góp. Tin Cũ: Thành viên của QTTTT Canada đã về Việt Nam thăm viếng các viện mồ côi, các viện người mù, các gia đình nghèo và các vị già neo đơn vào tháng 4, 2014.  Nếu quý vị muốn đóng góp, xin gởi ngân phiếu về: Tu Tam Foundation 5583 Whimbrel Road.  Mississauga, ON L5V 2J4. Hoặc liên lạc trực tiếp Phi Lê tại số điện thoại: 905-858-9965. Hình ảnh của bà Tám (từ Toronto), bà Ít (từ Edmonton) thăm viếng và tặng qùa tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, và Sài Gòn. Xin ấn vào hình.      
Hình ảnh các chuyến thăm viếng Việt Nam trong năm 2013 vừa qua. Xin ấn vào hình dưới: