Trong không khí Tết, QTTTT đã thăm viếng 82 gia đình nghèo trong Danh Sách 10 & 11 và tặng qùa Tết. Số tiền này được bảo trợ bởi 1 vị ẩn danh. Xin ấn vào hình để xem hình ảnh.