Nhân dịp Tết đến, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ đến thăm và tặng qùa các cụ già và các viện mồ côi tại miền Trung và Nam, Việt Nam. Số tiền này có được từ các mạnh thường quân của buổi tiệc mừng Giáng Sinh Từ Tâm 2015 và tại Hội Chợ Tết (Toronto) 2016. Xin ấn vào dưới để xem hình ảnh thăm viếng 5 nơi ở Quảng Ngãi. Xin xem hình ảnh phát qùa tại miền Nam và tường thuật.  Những hình ảnh những năm trước: 2015, 2014, 2013

    Tet2016