Tuần qua, QTTTT đã đi thăm và tặng qùa Tết cho 20 em học sinh nghèo và các cụ già tại Ba Động, Quãng Ngãi Xin ấn vào hình để xem bài tường thuật. 

     NguoiGia HSBaDong