Vào tháng 1, 2020, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm đã thăm viếng và phát 10 phần quà Tết cho các gia đình nghèo tại Vạn Lý, Quảng Ngãi. Do một vị ẩn danh. Mỗi phần quà $300 ngàn. Xin ấn vào hình xem tiếp.