Tin Mới: Kết quả hơn sự mong muốn. Xin xem thêm ở đây (Facebook). Năm ngoái, Từ Tâm và nhiều hội đoàn cùng với hội Canadian Vietnamese Network quyên góp thực phẩm cho người nghèo vào mùa lễ Tạ Ơn do bà Thị Trưởng Crombie của thành phố Mississauga kêu gọi. Năm nay cũng vậy. Xin mọi người hãy ủng hộ, mang thực phẩm đến các nơi ở dưới hoặc tiệm giặt ủi: Alamode Cleaner - 720 Bristol Rd., Unit #5 nếu tiện hơn trước ngày 19 tháng 10, 2019. Quý vị có thể tặng tiền qua link này: http://bit.ly/MSauga25KFoodDriveChallenge . Xin ấn vào hình dưới để xem thêm chi tiết, những nơi nhận và liên lạc Phi 647 718 1497.  lo ps