Nhân dịp Têt đến, Từ Tâm thăm viếng và tặng quà cho hơn 90 gia đình nghèo trước Têt 2020. Mỗi quà $150 ngàn. Hình ảnh của những năm trước...