QTT Từ Tâm đã tổ chức Gian Hàng Trò Chơi tại Hội Chợ Tết Toronto 2020 vào ngày 18 thăng 1, 2020. Tất cả tiền thu vào sẽ dùng tặng người nghèo tại VN ăn Tết. Kèm theo là hình ảnh.