Ngày 10 tháng 9 năm 2011, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ có buổi picnic từ 11 giờ sáng đến 7 giờ chiều tại Jack Darling Park, Mississauga (xin xem bản đồ).

Buổi picnic sẽ có một số sinh hoạt thi đua hay tranh tài có phát thưởng. Xin mời mọi người tham dự đông dủ. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với chị Phi: phile@tutamfoundation.org.