Ngày 9 tháng 11, 2017, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm xuất hành cứu nóng (xem hình ảnh), Tường Trình 1. Và sẽ tiếp tục trong mấy tuần sau nên kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị "một miếng khi đói bằng 1 gói khi no" cứu trợ đồng bào tại quê nhà. Như những năm trước, thành viên Từ Tâm bên Việt Nam sẽ mang quà, tiền mặt đến các nơi bị nặng, hẻo lánh, ít hoặc chưa có hội đoàn tới giúp. Viết check payable to Tu Tam Foundation, memo: Cứu trợ bão lụt. Gởi về địa chỉ: Từ Tâm Foundation 5583 Whimbrel Road, Mississauga, ON L5V 2J4 và xin liên lạc Phi Lê: 647-718-1497.  (Dưới là hình ảnh xuất hành. Hình ảnh cứu trợ năm: 2011, 2013, 2016). Ấn vào đây để xem danh sách các mạnh thường quân, thông tin báo chí và hội đoàn.

TT1