Tất cã 58 gia đình trong Danh Sách 15 đã được bảo trợ $20/tháng- trọn 1 năm. Xin thay mặc cho 58 gia đình, QTTTT xin cảm ơn các mạnh thuờng quân. Thư cảm ơn và hình ảnh sẽ gởi sau. Danh Sách số 15, gồm có 50 gđ cũ và 8 gia đình mới được bắt đầu vào tháng 2, 2019. Bắt đầu từ đây, chương trình giúp đỡ một gia đình nghèo sẽ là $20 đô một tháng ($240 một năm). Tăng $5 đô vì tiền Gia Kim bị xuống giá từ 4 năm qua và vật giá lên. Chúng tôi vẫn giao 100% tiền quý vị đến gia đình quý vị giúp. Hằng năm, chương trình đã đem lại niềm vui và ổn định đời sống cho hơn 90 gia đình có các em thơ, người lớn bị bệnh hiễm nghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, Việt Nam. Hằng tháng, thiện nguyện viên của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm tại địa phương mang đến tận nhà 10 kg gạo, nước mắm hoặc xì dầu, dầu ăn, các dinh dưỡng khác và số tiền mặt còn lại khoảng hơn $100 ngàn.  Nếu quý vị muốn giúp nuôi một gia đình hoặc một em học sinh nghèo, xin ấn vào đây để xem chương trình giúp đỡ gia đình nghèo $20/tháng ($240/năm). Xin lấy Phiếu Bảo Trợ và gởi về cho chúng tôi (địa chỉ) hoặc liên lạc Phi Lê: 647 718 1497.

    h ds15