Chương trình giúp đỡ một gia đình nghèo $20 đô một tháng ($240 một năm đã đem lại niềm vui và ổn định đời sống cho hơn 90 gia đình nghèo có các em thơ, học sinh nghèo, người lớn bị bệnh hiễm nghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, Việt Nam. Xin xem Danh Sách số 18 sẽ được bắt đầu vào tháng 10, 2020 với 35 gia đình cần được giúp. Hằng tháng, thiện nguyện viên của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm tại địa phương mang đến tận nhà 10 kg gạo, nước mắm hoặc xì dầu, dầu ăn, các dinh dưỡng khác và số tiền mặt còn lại khoảng hơn $100 ngàn. Nếu quý vị muốn giúp nuôi một gia đình hoặc một em học sinh nghèo, xin xem chi tiết hoàn cảnh của mỗi gia đình và hình ảnh. Liên lạc Phi: 647-718-1497 và gởi cheque về địa chỉ Từ Tâm Foundation 5583 Whimbrel Road  Mississauga, ON L5V 2J4. Xin ấn vào hình để xem danh sách 18 (Xin liên lạc để nhận thư cảm ơn). 18v5ds18