Tin Mới: Ấn vào đây để xem bài tường trình. Ấn vào hình duới để xem hình ảnh, danh sách và thư cám ơn của các học sinh nghèo học giỏi. Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại 2 nơi như sau:  1/ Ngày 17/12/2015 tại Hội Người mù tỉnh Quảng Ngãi tặng 8 xe đạp cho 8 em học sinh nghèo hiếu học là con của những người mù của 8 huyện trong tỉnh Quảng Ngãi.  2/ Ngày 18/12/2015 tại trường Trung học cơ sở Đức Lợi, tặng 12 xe cho các em học sinh nghèo hiếu học và vượt khó của 2 trường THCS Đức Lợi và THCS Đức Thắng.  BTTxedap2015